Main menu

เอกสารประกอบการสอนเรื่องพหุนาม เอาไว้เป็นตัวช่วยในการสอนของครู ใช้เป็นสื่อแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทำ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  1. การบวล ลบเอกนาม
  2. การบวก ลบพหุนาม
  3. การคูณเอกนาม
  4. การคูณพหุนาม
  5. การหารพหุนาม

อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดเอาไปดูครับ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับพหุนามถ้าใครต้องการอ่านเพิ่มเติม ก็ศึกษาได้ตามลิงก์ด้านล่าง

We have 48 guests and no members online