เอกสารประกอบการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง  ในเอกสารจะประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดให้นักเรียนดาวน์โหลดหรือผู้สอนดาวน์โหลดไปเป็นสื่อช่วยสอน ให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัด จะประกอบไปด้วยการแยกตัวประกอบพหุนามดีสองในแบบต่างๆ ซึ่งน่าจะช่วยเป็นสือให้นักเรียนได้ลองทำ และช่วยพัฒนานักเรียนได้ไม่มากก็น้อย ไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ดสามารถแก้ไขได้ครับ ลองดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่างนะคับ ส่วนคนที่สนใจเรื่องการแยกตัวประกอบอยากอ่านหาความรู้ก็ไปอ่านตามลิงก์นี้ก่อนได้

 

Pin It