ค้นหา

แบบฝึกหัดเรื่องร้อยละ

ความรู้มีมากมายในโลกนี้ การได้มีซึ่งความรู้นั้นไม่ยากเพราะปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นั้นเข้าได้ง่าย แต่ที่ยากคือการรักษาความรู้ที่มีอยู่ให้คงทนอยู่กับเราตลอดไป การที่ความรู้นั้นจะอยู่กับเราได้นานๆนั้น เราต้องเข้าไปให้ถึงคอนเซปท์ของความรู้นั้นให้ได้ว่าความรู้เรื่องนั้นมันใช้ทำอะไร

คือเรียนแล้วสามารถนำไปใช้นำไปแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรได้บ้าง ถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ตรงนี้ความรู้นั้นจะติตตามตัวเราตลอด เหมือนชาวนาที่ไม่เคยลืมเลยว่าจอมมีไว้สำหรับขุดดิน ...วันนี้มีแบบฝึกหัดเรื่องร้อยละมาฝากให้ทุกคนได้ลอยทำกันคับ....พยายามลองทำเองน่ะคับ  สำหรับคุณครูก็ดาวน์โหลดเอาไปให้นักเรียนที่เป็นที่รักลองทำได้คับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com