แบบฝึกหัดเรื่องลำดับ ม.2   เรื่องนี้เป็นการฝึกฝนสมองได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการฝึกสังเกตว่าผลถัดไปของลำดับนั้นจะเป็นเลขอะไร ดังนั้นเราต้องมองความสัมพันธ์ของพจน์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นให้ออก ฉะนั้นเรื่องนี้ฝึกฝนคิดฝึกสมองได้เป็นอย่างดีครับ  เป็นการฝึกทักษะการคิดฝึกสมองได้เป็นอย่างดีครับ สามารถดูตัวอย่างแบบฝึกได้ดังตัวอย่างด้านล่าง หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ ดาวน์โหลดใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับ สำหรับครูก็ใช้ในการสอนในห้องเรียน นักเรียนใช้ฝึกฝนตัวเอง ห้ามเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ส่วนตน เว็บนี้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานเท่านั้น....

Pin It