แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอนุกรม ความสามารถทางตัวเลข แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่เหมาะกับการฝึกสมองเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้เกี่ยวกับการคำนวณโดยตรงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุและผล การเชื่อมโยง เป็นการฝึกทักษะการคิดฝึกสมองได้เป็นอย่างดีครับ สามารถดูตัวอย่างแบบฝึกได้ดังตัวอย่างด้านล่าง หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ ดาวน์โหลดใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับ สำหรับครูก็ใช้ในการสอนในห้องเรียน นักเรียนใช้ฝึกฝนตัวเอง ห้ามเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ส่วนตน เว็บนี้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานเท่านั้น....

Pin It