ใบงานเรื่องอัตราส่วน  เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 เป็นใบงานใบกิจกรรม หลังจากที่สอนเสร็จแล้วสามารถนำให้นักเรียนลองทำใบงานนี้ได้ครับ เป็นใบงานง่ายๆ ไม่ยากมากนัก ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและทำด้วยตนเองได้ครับ ลองดาวน์โหลดไปใช้ดูครับ เรื่องอัตราส่วนเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เป็นเรื่องที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน หากลองฝึกลองทำแบบฝึกหัดอัตราส่วนบ่อยๆ ก็จะทำข้อสอบในห้องได้ครับ ตัวอย่างใบงานอยู่ด้านล่างครับ ขอให้มีความสุขกับการฝึกทำใบงานครับ

ดาวน์โหลด