ใบงานเรื่องสัดส่วน ม.2  เป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสัดส่วน ม.2 นะครับ เป็นใบงานง่ายๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่เรียนในห้องเสร็จแล้ว คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปให้นักเรียนได้ลองทำได้ครับ  หรือนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปลองทำเองได้ครับเป็นใบงานง่ายๆสามารถฝึกฝนลองทำเองได้ครับ ไม่ยากมากครับ อย่างไรก็สามารถดูตัวอย่างใบงานได้ที่ด้านล่างครับ ขอให้สนุกกับการทำใบงานครับ

ดาวน์โหลด