ใบงานเรื่องร้อยละ หรือภาษาอังกฤษคือ เปอร์เซ็นต์(percent) เป็นใบงานงายๆครับ เอาไว้ทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากเรียนในห้องเรียนครับ เนื้อหาไม่ยากครับสามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนทำเองได้ครับ  คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปให้นักเรียนลองทำได้ครับ อย่างไรก็ลองดูตัวอย่างของใบงานด้านล่างครับ ขอให้สนุกกับการทำใบงานเรื่อง ร้อยละครับ