เอกสารประกอบการเรียนเรื่องอสมการ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนชั้น ม.3 และผู้สนใจ อย่างไรก็ลองดูตัวอย่างของไฟล์ด้านล่างครับ เป็นไฟล์เวิร์ดสามารถแก้ไขได้ครับ 

 1. จงเปรียบเทียบจำนวนมี่กำหนดให้โดยการเติมเครื่องหมาย หรือ หรือ =
 2. –5 ……… –7 2.     –3.487 ……… –3.479
 3. 0.2461 ……… 0.2614 4.    –52 ……… 25
 4. –……… –                                                        6.     ……… 0.625
 5. 44.4 ……… 4.44 8.      ……… p
 6. 1.4 ……… 10.     – ……… –1.732
 7. ï–18ï ………–(–18) 12.    0.00063 ……… –0.0063
 8. – ……… –                                                    14.     0.53 ………                      
 9. ………                                                             16.     – ……… –
 10. – ……… –0.416                                                 18.      ………
 11. ……… 0 20.    ……… 
 12. จงหาจำนวนจริงที่นำไปแทนค่าตัวแปรทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง หรือเป็นเท็จ

เป็นจริง                เป็นเท็จ                                                           เป็นจริง                เป็นเท็จ

 1. x < –8                ………                ………                2.      a > 3                 ………                ………
 2. y ¹  0                 ………                ………                4.      m £  5.2           ………                ………
 3. n – 4 = 4 – n ………                ………                6.      b ³  –17           ………                ………
 4. t + 5 > –6 ………                ………                8.      u + 3 < 3 + u        ………                ………