การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถึ่  สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงมือทำแบบฝึกหัดได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

Pin It