ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่องปริมาตรของปริซึมน่ะคับ...เหมาะกับนักเรียนชั้นม.3 สามารถดาวน์โหลดลองไปทำดูได้น่ะ...คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปแก้ไข...ใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้น่ะคับ...หวังว่าคงเป็นประโยชน์น่ะคับ...

สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ข้างล่างน่ะคับ....ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างคับ...

Pin It