ใบงานนี้เป็นใบงาน เรื่องกราฟ น่ะคับ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กราฟ เป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 น่ะคับ สามารถดาวน์โหลดลองไปทำดูได้น่ะัคับ และสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการประกอบการสอนได้ครับ เป็นไฟล์เวิร์ดน่ะ ดาวน์โหลดไปแก้ไขได้เลย คับ  ดูตัวอย่างของใบงานข้างล่างน่ะ

Pin It