พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ใบงานเรื่องพื้นที่ผิวทรงกระบอก คับ ตัวอย่างของเอกสารดูที่ด้านล่างน่ะ ลิงค์ดาวน์โหลดก็อยู่ด้านล่าง 

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.