ใบงานการบวกลบคูณกรณฑ์ที่สอง

แบบฝึกหัดนี้เป็นเรื่อง การบวก..ลบ...คูณกรณฑ์ที่สอง   ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ไพรวัล ดวงตา แห่งเวบ  http://krupraiwan.wordpress.com/ ที่มีข้อสอบให้เราได้ทบทวนหลังจากที่เรียนในห้องเรียน ดูตัวอย่างข้อสอบและดาวน์โหลดข้อสอบตามลิงค์ด้านล่างน่ะ ..ส่วนเฉลยคิดว่าจะเฉลยให้ดูสัก ข้อ สองข้อเพื่อเป็นแนวทางน่ะ ที่เหลือต้องหัดทำเองน่ะ คณิตศาสตร์ถ้าอยากเก่ง ต้องลองและหัดทำข้อสอบเองเยอะๆน่ะ

เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักข้อสองข้อน่ะคับ...แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็หัดทำเองคับ...ไม่ยากน่ะ...

1.   \(5-\sqrt{125}+\sqrt{45}-2\sqrt{64}\)

วิธีทำ พยายายามถอดราก ตัวที่สามารถถอดรากได้...ถอดไปเรื่อยๆจนกว่าถอดไม่ได้

\(5-\sqrt{125}+\sqrt{45}-2\sqrt{64}\)

\(=5-\sqrt{25\times 5}+\sqrt{9\times 5}-2(8)\)            .... รากที่สองของ 64 คือ 8 น่ะ

\(=5- 5\sqrt{5}+3\sqrt{5}-16\)                 ...ตัวไหนที่ถอดรากได้ก็ถอดน่ะเช่น 25 ถอดรากออกมาเป็น 5 ,9 ถอดรากออกมาเป็น 3  ส่วนตัวไหนที่ถอดไม่ได้ก็ติดเครื่องหมายรากไว้เหมือนเดิมน่ะ

\(=5-16+(-5+3)\sqrt{5}\)            จัดพจน์ใหม่เล็กน้อยพจน์ไหนที่สามารถนำมาบวกลบกันได้ก็จับบวกลบกันเลยน่ะ.

\(=-11-2\sqrt{5}\)

\(=-(11+2\sqrt{5})\)

4.\(1600-(\sqrt{1250}+\sqrt{1800}-2\sqrt{500})\)

วิธีทำ มาดูวิธีทำข้อนี้คับ ไม่ยากน่ะ เหมือนกันกับข้อที่ 1 คับ

\(\sqrt{1600}-(\sqrt{1250}+\sqrt{1800}-2\sqrt{500})\)

\(=40-(\sqrt{625\times 2}+\sqrt{900\times 2}-2\sqrt{100\times 5})\)

\(=40-(25\sqrt{2}+30\sqrt{2}-2\cdot 10\sqrt{5})\)

\(=40-\left((25+30)\sqrt{2}-20\sqrt{5}\right)\)

\(=40-\left(55\sqrt{2}-20\sqrt{5}\right)\)  เอาลบคูณเข้าไปข้างในวงเล็บคับ

\(=40-55\sqrt{2}+20\sqrt{5}\)

11.\(\sqrt{5}(\sqrt{5}-\sqrt{45}+\sqrt{10})\)

วิธีทำ  ไม่ยากน่ะ...

\(\sqrt{5}(\sqrt{5}-\sqrt{45}+\sqrt{10})\)   ถอดรากก่อนแล้วค่อยคูณกันน่ะ

\(=\sqrt{5}(\sqrt{5}-\sqrt{9\times 5}+\sqrt{10})\)

\(=\sqrt{5}(\sqrt{5}-3\sqrt{5}+\sqrt{10})\)

\(=5-15+5\sqrt{2}\)

\(=-5+5\sqrt{2}\)

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.