ใบงานและแบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง

สมการกำลังสองก็ว่าด้วยเรื่องของการแก้สมการกำลังสอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจ

เพราะจะได้เจอเรื่องเรื่อยๆในการเรียนระดับชั้น มอปลาย  โดยเฉพาะใครที่จะเลือกเรียนแผนวิทย์-คณิต ก็คงต้องทำความเข้าใจ ขยันทำแบบฝึกหัดทบทวนอยู่บ่อยๆ

แบบฝึกหัดนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปฝึกฝนลองทำเอง หลังจากที่เรียนในห้องแล้ว เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่ยาก เกินไปเหมาะสำหรับเด็กๆทุกคน  นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในห้องเรียนได้  ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.