มีแบบฝึกหัดมาฝากอีกแล้ว นั่งพิมพ์เตรียมสอนตั้งนามพิมพ์ยากมากเลย เพราะต้องใช้ เครื่องมือที่ชื่อว่า microsoft equation ในการช่วยพิมพ์ต้องกดสลับไปสลับมากว่าจะได้แต่ละข้อนานมากเลย  ไหนก็พิมพ์แล้วรู้ซึ้งถึงความลำบากในการพิมพ์ว่ายากและเสียเวลา ก็เลยเอามาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์กันคับ เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือและก็การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ  ไฟล์นี้เป็นไฟล์เวิร์ดคำ สามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขได้

Pin It