คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 บทที่ 3 เป็นเรื่องสมการกำลังสอง หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสอง ซึ่งจำเป็นต้องรู้แล้วเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาเนื้อหาขั้นสูงต่อไป วันนี้ผมก็เลยเอาแบบฝึกหัดมาแจกคับ เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ เหมาะกับการเริ่มต้นในการฝึกฝนในการแก้สมการคับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปทำได้เลยคับ เป็นไฟล์เวิร์ดคำ นำไปแก้ไขหรือว่าดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมคับ 

 

Pin It