ค้นหา

ใบงานเรื่องการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

ใบงานเรื่องการทำลองสุ่ม  แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์  ในการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งนั้น จำเป็นต้องรู้จักความหมายของสิงเหล่านี้ก่อนคือ

  • การทดลองสุ่ม (random experiment)
  • แซมเปิลสเปซ (sample space)
  • เหตุการณ์ (event)

ซึ่งใบงานนี้ได้อธิบายอย่างละเอียดและมีตัวอย่างประกอบ เหมาะกับการศึกษาด้วยตัวเองและเป็นสื่อในการสอนได้คับ 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com