ใบงานและแบบฝึกหัดเรื่องสถิติ ม.3  พอดีว่าช่วงนี้สอนเรื่องนี้พอดีเลยพยายามค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน ซึ่งเรื่องสถิติ ม.3 นี้ มีเรื่องหลักๆที่จะต้องเรียนอยู่ 2 เรื่อง คือ

1.การนำเสนอข้อมูล ซึ่งก็จะมีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ มีพวกฮิสโทแกรม และอื่นๆ

2.ค่ากลางของข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูลคือ ตัวแทนที่ดีทึ่สุดของข้อมูลนั่นเอง

พอดีไปเจอใบงานของท่านอาจารย์ครรชิต แซ่โฮ่ ซึ่งท่านได้ทำไว้ดีมากเลย ขอบพระคุณอาจารย์มากๆคับที่ได้รังสรรค์ผลงานดีๆขึ้นมาให้พวกเราได้นำไปใช้กันคับ เป็นประโยชน์มากๆเลยคับ ขอบคุณคับ ใบงานนี้ใจเป็นประโยชน์มากถ้าหากนักเรียนซึ่งเป็นผู้เรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ไปศึกษาเองก่อน ฉนั้นก็ขอเชิญชวนผู้เรียนทุกคนได้นำตรงนี้ไปใช้ประโยชน์กันคับ ...สำหรับวันนี้...สวัสดี

Pin It