ไฟล์นีิ้เป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบฝึกที่ประกอบไปด้วยเรื่อง

  • การแยกตัวประกอบ
  • ทฤษฏีบทเศษเหลือ
  • สมการกำลังสอง
  • ระบบสมการเชิงเส้น

เอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปฝึกทำได้น่ะครับ หรือคุณครูก็สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้คับ เป็นไฟล์เวิร์ดคับดาวน์โหลดเอาไปแก้ไขได้คับ จริงๆแล้วไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ผมใช้สอนเด็กที่ตกคับก็เลยเอามาอัพโหลดไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจไม่มากก็น้อย ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมัธยัมศ่ึกษาปีที่ 3 ทุกคนคับขอให้ได้เกรดเฉลี่ยเยอะๆน่ะคับ..

 

Pin It