ค้นหา

รวบแบบฝึกหัดความน่าจะเป็นและระบบสมการ

 

รวมแบบฝึกหัดความน่าจะเป็นและระบบสมการ เป็นการรวบรวมเพื่อฝึกทำโจทย์ใช้ในการสอบของนักเรียนชั้น ม.3  อย่างไรใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่าง และดูตัวอย่างก่อนโหลดได้คับ คิดว่าคงมีประโยชน์สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบ หรือเอาไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนก็ได้คับ

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com