รวมข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องค่ากลางของข้อมูล

ไฟล์นี้เป็นการรวบรวมข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องค่ากลางของข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน และฐานนิยม และมีเรื่องเกี่ยวกับการแจกแจงข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นด้วย  เหมาะแก่นักเรียนใช้ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการสอบในโรงเรียน และเตรียมตัวสอบ o-net ก็ได้

ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบนะครับ พยายามอ่านเยอะๆ อ่านเองทำข้อสอบเองได้จะเป็นที่ดียิ่งครับ...มีอะไรช่วยก็บอกได้  ส่วนคุณครูก็สามารถโหลดไปใช้ในการเรียนการสอนได้ครับเหมาะกับการฝึกให้เด็กนักเรียนได้ทำ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ห้ามโหลดไปเพื่อใช้เป็นการพาณิชย์เพื่อทำให้เกิดกำไรแก่ตัวเองนะครับ...อันนี้เผยแพร่เพื่อทุกคนได้อ่านได้โหลดเป็นใช้เพื่อการศึกษาฟรี ....ห้ามนำไปทำในเชิงพาณิชย์

 

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.