ค้นหา

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง เอาไว้ให้พวกเรานักเรียนนำไปหัดทำ เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเอาไว้ทำตอนเวลาว่าง หรือคุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคับ  อนุญาตให้นำไปใช้สำหรับการศึกษาห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com