แบบฝึกหัดเรื่องพื้นผิวและปริมาตร ระดับชั้น ม.3 ซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกฝน เพราะมีรูปประกอบทำให้มองเห็นภาพได้โดยง่ายครับ

Pin It