เอกสารประกอบการสอนภาคตัดกรวย เป็นภาคของไฮเพอร์โบลา นะครับ เป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบมากๆครับ เพราะมีแบบฝึกหัดหลากหลายให้เลือกฝึกทำครับ ต้องขอขอบคุณครูธัญญารัตน์  คำเขื่อง ที่กรุณาเผยแพร่เอกสารให้เราได้นำไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ครับผม