เอกสารประกอบการเรียนแบบฝึกหัดเรื่องจำนวนจริง เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยครูปนัดดา จะโนรัตน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนมากครับ เพราะนักเรียนสามารถนำแบบฝึกหัดนี้ไปศึกษาเองได้และครูสามารถนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ครับ ลองดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ