แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่อง เซต  เป็นตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดเรื่องเซตนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนำไปศึกษาเองได้ครับ ถ้าศึกษาพยายามลองทำแบบฝึกหัดเองได้จะดีมาก และดูเฉลยประกอบไปในตัวด้วย  ครูสามารถนำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เริ่อง เซต นี้ไปเป็นเครื่องมือในการสอนได้ครับ มีโจทย์ที่หลากหลายดีครับ ไปดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด