แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลย ครับ มีเฉลยพร้อมมีโจทย์ที่หลากหลายครับเหมาะสำหรับนักเรียนนำไปศึกษาด้ายตัวเองเพราะมีเฉลยพร้อมละเอียดมากๆครับ สามารถนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบได้ด้วยตัวเอง และครูสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการสอนได้ครับ มีโจทย์หลากหลายมากๆ ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด