ค้นหา

ใบงานใบความรู้เรื่องเซต การเขียนเซต พาเวอร์เซต

เรื่องเซตเป็นเนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ไม่ง่ายเป็นเนื้อหากลางๆ สามารถอ่านและศึกษาเองได้ลองดาวน์โหลดไปอ่านและทำแบบฝึกหัดเองดู เนื้อหาในไฟล์ไม่ยากอยู่ในวิสัยที่ทุกๆคนสามารถทำเองได้ พยายามศึกษาเองเยอะๆว่าการค้นพบอะไรก็ตามด้วยตัวเองการค้นพบส่ิงที่ค้นพบในจะติดตัวก้บเราอยู่เป็นเวลานานเสมือนเงาติดตามตัวเราไปตลอด   ดังนั้นพยายามอ่านเองก่อน ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ค่อยไปถามผู้รู้ก็ได้....วันนี้ไม่ยากเขียนรีวิวมากปวดหัว  ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่าง  ดูตัวอย่างไฟล์ก่อนดาวน์โหลดได้  ..โชคดีสวัสดี..

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com