ค้นหา

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระบบจำนวนจริง

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระบบจำนวนจริงเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.3 ที่จะเรียนต่อ ในระดับชั้น ม.4 ซึ่งในเอกสารนั้นประกอบไปด้วย เนื้อหาต่างๆดังต่อไปนี้

  • ระบบจำนวนจริง
  • การแยกตัวประกอบพหุนาม
  • การสมการพหุนามตัวแปรเดียว
  • เลขยกกำลัง
  • รากที่สอง
  • สมการเสอด
  • ค่าสัมบูรณ์

นักเรียนชั้น ม.3 ที่กำลังจะศึกษาต่อ ม.4 หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อทำการศึกษาก่อนได้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการศึกษาต่อ ม.4 ต่อไป สามารถดูตัวอย่างเอกสารและดาวโหลดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com