แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ เป็นเนื้อหาของ ม.5 นะคับเรื่องลำดับและอนุกรม เอกสารนี้เป็นผลงานเผยแพร่ของคุณครูสุขุม อะโนวัน ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้นำเอกสารมาเผยแพร่ให้พวกเราได้มีแบบฝึกหัดได้ฝึกฝนสำหรับการเรียน เหมาะสำหรับ ม.5 และผู้ที่สนใจเป็นอย่างมากเลยครับผม ขอบพระคุณมากๆครับ

Pin It