แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูทิพวรรณ โพธิ์ขำ ซึ่งเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นอย่างมากครับ ดูตัวอย่างเอกสารและดาวน์โหลดได้ครับ

Pin It