เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆดังต่อไปนี้

  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • เวกเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารของคุณครูเณริศา  พรหมวิลัย  ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่กรุณานำมาเผยแพร่ เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ดีมากๆเลยครับ สะดวกต่อการเรียนการสอนมาก ครูสามารถนำมาใช้ในในการสอนได้สะดวกมากมาย นักเรียนสามารถนำเอกสารไปศึกษาเองได้ครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยครับผม ต้องขอขอบคุณครูเณริศา มากๆครับ

ดาวน์โหลด