วันนี้เนื่องจากต้องเตรียมตัวทบทวนให้เด็กๆก่อนที่จะสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะสอบเรื่องลำดับและอนุกรม ก็เลยลองค้นหาโจทย์ค้นหาเอกสารเพื่อใช้ในการสอน ไปเจอนี้ครับ เป็นเอกสารประกอบการสอนของครูท่านหนึ่งชื่อว่า ครูนิสากร ครับเป็นเอกสารที่ท่านได้ทำและเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในการนี้ผมขออนุญาตนำมาแชร์ต่อนะครับและขออนุญาตนำไปใช้สอนนักเรียนด้วยครับ ดูตัวอย่างผลงานข้างล่างครับผม

ดาวน์โหลด

Pin It