เอกสารประกอบการสอนเวกเตอร์ ตอน1  เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ดีมากๆเลยครับ สามารถอ่านเองศึกษาได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัดให้ทำที่หลากหลาย ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับผม

ดาวน์โหลด