เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ครับผม

  • จำนวนเชิงซ้อน
  • ความน่าจะเป็น
  • ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับ มีเนื้อหาพร้อมกับแบบฝึกหัดที่หลากหลายให้เลือกทำครับ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอนมากๆครับผม  เอกสารนี้ต้องขอขอบคุณ คุณครูเณริศา พรหมวิลัย ที่กรุณาเอามาเผยแพร่ครับผม มีประโยชน์มากๆเลยครับเหมาะกับคนที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง สามารถนำไปฝึกฝนได้เลยเพราะมีโจทย์ครบและหลากหลาย ตรงตามตัวชีวัดแน่นอน  แต่ก็จะมีเรื่องทฤษฎีกราฟเพิ่มเข้าเสริมครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ ลองๆอ่านดูนะ ขอบคุณคุณครูใจดีมากๆครับที่เอาให้ทุกคนได้ใช้ครับผม

ดาวน์โหลด