แนวข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนสำหรับฝึกฝน เป็นแนวข้อสอบเหมาะสำหรับนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนำไปทำ เพื่อฝนฝนตัวเอง ทดสอบความเข้าใจของตัวเองหลังจากเรียนในห้องเรียน มีทั้งข้อง่ายและข้อยาก  หรือครูสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการสอนหรือว่าดูเป็นแนวทางในการออกข้อสอบได้  แต่ผมอยากให้นักเรียนนำไปฝึกฝนด้วยตนเอง เพราะถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์กับตนเองมากๆ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่าง

Pin It