แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

รวมๆกันน่ะคับ เอาไว้ฝึกทำก่อนสอบเรื่องนี้คับ เรื่องลำด้บเลขคณิตและลำดับ

เรขาคณิตนี้ถือว่าไม่ยากคับง่ายๆ  เครื่องมือที่สำคัญในการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องลำดับคือ พจน์ทั่วไปของลำดับหรือว่า\( a_{n}\)

ซึ่งพจน์ทั่วไปของลำดับแต่ละชนิดคือ

พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ

\(a_{n}=a_{1}+(n-1)d\)

พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตคือ

\(a_{n}=a_{1}r^{n-1}\)

 

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.