ค้นหา

เอกสารประกอบการสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

แบบฝึกเรื่องจำนวนเชิงซ้อน เป็นแบบฝึกที่มีเนื้อหาต้้่งแต่พื้นฐาน เหมาะกับผู้ที่เริ่มเรียนจนกระทั่งผู้ที่เรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ฝึกปรือฝีมือทำแบบฝึกหัดได้เช่นกัน เป็นไฟล์เวิร์ดที่แสดงในเว็บอาจจะผิดพลาดครับ แต่ถ้าดาวน์โหลดนำไม่ใช้รับรองว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนครับ เหมาะกับครูนำไปใช้เป็นสือฝึกสอนให้กับนักเรียนก็ได้ครับ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com