ค้นหา

trigonometry formula

ใบความรู้ของฝรั่งเขาที่รวบรวม นิยาม และสูตรต่างๆของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งฝรั่งเขาเขียนรวบรวมไว้ดีมาก การอ่านแท็กฝรั่งจะทำให้เรารู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องรู้ไว้ เพื่อศึกษาคณิตศาสตร์ในแบบที่เป็นสากลหรือความรู้ในระดับสูงขึ้นไปครับ

credit:http://tutorial.math.lamar.edu/

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com