รวมสูตรตรีโกณมิติ

รวมสูตรตรีโกณมิติที่จำเป็นต้องรู้ สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้ สูตรพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องรู และต้องหัดทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ แล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรใช้สูตรนี้ตอนไหน อย่างไร

credit: mathportal.org

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.