ข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน

อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบเก็บคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม บทที่ 1 เรื่องจำนวนเชิงซ้อน  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อที่ออกสอบดังนี้

-เกี่ยวกับค่า i

-บวกลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน

-แก้สมการจำนวนเชิงซ้อน

-ค่าสัมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อน

-กราฟจำนวนเชิงซ้อน 

อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปลองฝึกทำดูน่ะครับ ขอให้โชคดีสนุกสนานในการทำข้อสอบ ขอตัวก่อนครับ

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.