แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต เป็นแบบทดสอบที่ผมทำขึ้นมาเพื่อทดสอบความรู้เด็กๆหลังจากเรียนเสร็จแล้ว ท่านใดสนใจหรือนักเรียนสนใจสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยนะครับ คิดว่าคงมีประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนทุกคน...สวัสดี

Pin It