แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต เป็นแบบทดสอบที่ผมทำขึ้นมาเพื่อทดสอบความรู้เด็กๆหลังจากเรียนเสร็จแล้ว ท่านใดสนใจหรือนักเรียนสนใจสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยนะครับ คิดว่าคงมีประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนทุกคน...สวัสดี


 

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.