ค้นหา

แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

เรื่องกราฟนี้เราจะได้เรียนในชั้น ม.5  ความสวยงามของเรื่องนี้คือเราจะได้มองเห็นการแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้กราฟ ซึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปกราฟได้ ทำให้เรามองเห็นวิธีการจัดการแก้ปัญหานั้นอย่างง่ายขึ้น วันนี้ผมก็เลยเอาแบบทดสอบที่พึ่งสอบกันไปมาให้ดู อันนี้เป็นแบบทดสอบที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดให้เด็กนักเรียนลองทำเล่นๆ ดูน่ะครับ   ว่าหลังจากที่เรียนและรู้จักทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับกราฟแล้วเขาสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้หรือไม่ จริงๆแล้วข้อสอบควรที่จะยากมากว่านี้ ในข้อสอบผมบอกใบ้ให้เยอะมาก ใครดาวน์โหลดไปแล้วสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียนได้ครับ ลองเอาไปใช้ดูครับ ....

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com