ค้นหา

ใบงานแบบฝึกหัดเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ไฟล์นี้เป็นใบงานซึ่งรวบรวมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นอย่างง่าย ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปทางหลักการคูณและการบวก เป็นความน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อน แล้วเมื้อเข้าใจอย่างง่ายแล้วจึงเริ่มเรียน เกี่ยวกับวิธีการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ต่อไปอีกขั้นครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com