ค้นหา

แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ ม.5

แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ไฟล์นี้เหมาะสำหรับใช้ทดลองให้นักเรียนได้ฝึกทำหรือคุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นการทดสอบเก็บคะแนนหลังจากที่ได้เรียนในห้องเรียน  ซึ่งข้อสอบไม่ได้ยากมากอยู่ในระดับกลางๆ เหมาะแก่การฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบเป็นที่ดียิ่ง อย่างไรก็ตามไฟล์นี้เป็นไฟล์ word สามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้เหมาะกับคุณครูอย่างยิ่ง 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com