ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ผมจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้สอบหลังจากที่เรียนในห้องเรียนแล้ว ข้อสอบชุดนี้ค่อนข้างที่จะง่าย สามารถนำไปใช้ในการสอบได้กับนักเรียนทุกคน ผมออกกลางๆ ค่อนไปทางง่าย ไม่ออกยาก และเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะดาวน์โหลดไปฝึกฝนทำเองได้ เพราะในไฟล์นี้มีเฉลยให้ด้วยครับ อย่างไรก็ลองไปฝึกฝนดูครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์....

 

Pin It