แบบฝึกหัดเรื่องลำดับ อนุกรม ลำดับเรขาคณิต ลำดับเลขคณิต  สามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปฝึกทำได้ครับ ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆเวลาสอบจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ จริงเรื่องลำดับ อนุกรม ไม่ได้ยากอะไรเลยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นอย่างเช่นพวกตรีโกณแต่ต้องอาศัยการฝึกทำและใส่ใจ...ขอให้โชคดี หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับครูและนักเรียนผู้สนใจทุกคน

Pin It