ข้อสอบo-netคณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 เป็นต้วอย่างข้อสอบจริงที่ สทศ. ได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนสามารถนำไปฝนฝนทำกันครับ ลองๆดาวน์โหลดเอาไปทำดูครับ 

ดาวน์โหลด