ข้อสอบo-netคณิตศาสตร์ ม.3 ปี 59  เป็นข้อสอบจริงนะครับ ดูเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละปีข้อสอบออกอย่างไรบ้างจะได้วางแผนในการอ่านหนังสือได้ถูกต้องครับ

ดาวน์โหลด